Stallets nedläggning – när det blir dags att avveckla ab

Numera är det många som drömmer att jobba med hästar på full tid. En del lyckas dra igång verksamhet. Det kan vara allt från ett stall till ett företag som erbjuder kurser eller kanske säljer hästprylar. Men när stallet måste läggas ned så blir det också dags att avveckla ab och det är inte alltid lika enkelt som att dra igång ett bolag.

Det här är förstås ett svårt beslut och vi ska kika lite närmre på processen då beslutet om att lägga ner ett stall och likvidera hästbolaget fattas.

Varför måste du avveckla ab?

Kan man inte hitta sponsorer och fortsätta med rid-verksamheten? Det kan finnas många olika skäl till att stallet måste läggas ner och man får avveckla ab. Den största orsaken är givetvis att det hela inte går runt rent ekonomiskt. Kanske har efterfrågan avtagit eller så har kostnaderna för att ta hand om hästar och anläggning ökat.

Om en oväntat utgift dyker upp kanske den leder till en sådan obalans att det inte går att fortsätta. Sedan finns det förstås annat som kan leda till att man måste lägga ner ett stall om personliga skäl eller att den drivande personen bakom stallverksamheten går i pension.

Avvecklingsprocessen steg för steg

Till att börja med så måste beslutet om att avveckla ab fattas. Detta görs av bolagsstämman som dessutom ska se till att det finns ett formellt protokoll att tillgå. Beslutet ska dokumenteras. Bolaget ska sedan anmäla beslutet om avveckling till Bolagsverket. Man utser en likvidator som kommer att ta över ansvaret från bolagets styrelse.

En del väljer istället att sälja bolaget för att låta en bolagsservice sköta avvecklingen. Detta kan vara bra om det känns för svårt att sköta denna process. Fast snabbavveckling, som det kallas för, är inte gratis så det ska finnas goda skäl till att man väljer denna väg.

Skulder ska betalas och ett bokslut ska skapas

Den som verkar som likvidator vid avvecklingen kommer att se till att skulder betalas av. Samtidigt kommer personen att driva in fodringar om de finns. Här är det väldigt viktigt att man gör på rätt sätt och i god tid.

Allting måste avslutas innan man kan avveckla. Om det finns abonnemang ska dessa sägas upp. Hästar måste säljas och få nya hem. Utrustning ska också avyttras. En del kanske man kan ge bort. Det är viktigt att göra detta på ett ansvarsfullt sätt.

När skulder är betalda och alla tillgångar fördelade så kan man skapa ett sista bokslut. Det är efter detta som likvidatorn kan skicka en slutrapport till Bolagsverket varpå likvidationen går igenom på så vis att bolaget avregistreras.

En känslomässiga biten måste också beaktas

Ett stall är så mycket mer än affärsverksamhet och det kan kännas känslomässigt svårt att avveckla ab då detta innebär att stallet stängs. På grund av detta är det viktigt att den som ska lägga ner får stöd. Kanske till och med från professionella rådgivare och inte bara från vänner och familj.

/fagelholk.jpg

1 Apr 2024