Likvidationen var en konkurs och brott misstänks

År 2019 kunde Ridenews berätta om dressyrstallet vars likvidation blev konkurs. Det kanske inte verkar som en världsnyhet att ett bolag som driver stall måste avvecklas. Men det fanns brottsmisstanke efter detta dressyrstalls konkurs.

Bolaget som bedrev verksamheten på en gård i södra Skåne startades år 2017. Det bildades med hjälp av ett systerbolag som fanns i England. Tanken var att det svenska stallet skulle bli en samarbetspartner till den engelska divisionen.

Likvidation på kort tid

Bolaget som startades 2017 meddelades redan år 2019 som redo för likvidation i form av konkurs. Att det blev en så kort verksamhetsperiod beror på att bokföringen inte var komplett. Det fanns brister och det är också dessa brister som ledde till att det fattades misstankar om brott.

Dressyrstallets verksamhet

Vad skulle stallet i Skåne syssla med? På gården fanns cirka tio hästar uppstallade. Tanken var att stallets personal skulle utbilda hästar för att sedan sälja dem åt ett annat bolag. Det kan ju låta som en normal plan för hästverksamhet. Men det dröjde inte länge förrän det framgick att det fanns oklarheter omkring saker som vem som egentligen ägde hästarna.

Det är också på grund av detta som det gjordes en anmälan till Ekobrottsmyndigheten. Det tycktes vara så att dressyrstallet gjort sig skyldigt till bokföringsbrott. Det är ett allvarligt brott i Sverige där reglerna för hur man driver ett bolag är tydliga och viktiga att följa.

Olika delägare sade olika saker

Något som förvärrade situationen för dressyrstallet som likviderades med konkurs är att delägarna hade delade meningar om vad som hände. En delägare uppgav att bolaget inte var på obestånd vid likvidationen. Denna delägare säger att de andra delägarna har undanhållit information.

Det hela blev till en nyhet som många hästintresserade förundrades över år 2019.

29 Jan 2020