Likvidation av proffs spar tid

Du vill lägga din tid på hästarna, inte på att avsluta bolag. Om det är så att du har insett att aktiebolaget inte kan drivas vidare så kan det vara klokt att agera snabbt. En likvidation tar tid. Detta oavsett om du kommer att genomföra den själv eller om du säljer bolaget. Det går ju inte att sälja ab då det fortfarande finns lokaler, anställda och projekt som är igång.

En snabb frivillig likvidation

En frivillig likvidation kan ta omkring 8 månader att genomföra. Ibland går det snabbare, ibland kan det ta mer tid. Om du tänker att du vill avveckla ditt företag så att det är avslutat till årsskiftet så måste du alltså komma igång med detta senast på vårkanten.

Det finns regler för avveckling av ab som gör att det inte går att skynda på hur som helst. Det är till exempel så att man måste vänta på att okända borgenärer hör av sig under 6 månaders tid. Det här kan du inte göra något åt.

Snabbt med snabbavveckling

Men det finns en metod för avveckling av ab som gör att du inte måste vänta 7 månader eller mer på att bli klar. Denna metod kallas för snabbavveckling och erbjuds av finansbolag som har kapital och kunskap för att köpa upp aktiebolag och lägga ner dem.

Om du väljer att likvidera på detta vis så kommer du att spara tid. Du får betala en avgift till bolaget som kommer att sköta likvidation men i gengäld så får du tiden som du behöver för stallet och annat.

Det enda du behöver göra är att förbereda bolaget för att sälja det. Det betyder att du måste se till att det enbart existerar som papper och pengar. Du får sälja av inventarier och även se till att olika kontrakt sägs upp. Om du är osäker på vad som ska göras så kan du be om råd om detta av den bolagsservice som du säljer ab till.

Beslut om likvidation

Om du tänker genomföra avvecklingen själv så måste du börja med att fatta beslut om detta på en bolagsstämma. Styrelsen för företaget eller de som äger aktier i bolaget kommer att skriva ett förslag för detta beslut. Här måste ni ange skälen till att bolaget ska likvideras. Ett vanligt skäl är att verksamheten inte längre är igång.

I förslaget så ska det också ges ett datum för likvidation. Det här datumet bör vara väl genomtänkt för det går inte att ändra på hur som helst. Du får heller inte glömma att sätta datumet. Om du skulle göra det så kan det bli dagen för bolagsstämman och det kan ju minst sagt bli problematiskt.

Ett förslag ska också ta upp ett skiftesbelopp. Det är pengarna som finns kvar och som ska betalas ut till ägare efter det att alla skulder som finns är betalade.

Slipp hela processen

Det här är bara början på en likvidation. Det ska utses likvidator och sedan så gäller det att hålla ordning på kommunikationen med Bolagsverket. Du slipper hela processen om du låter proffs ta hand om avveckling av aktiebolaget. Då kan du fortsätta med det du gillar bäst, hästarna förstås!

6 Sep 2018