Du kan behöva läkarintyg för visum utomlands

Då det blir aktuellt med en längre vistelse i ett annat land för att jobba med hästar eller kanske studera kan du behöva läkarintyg. Det är inte bara att åka iväg och ägna några månader i ett stall i ett valfritt land. Många länder kräver ett läkarintyg för visum och det kan du få via en klinik som är specialist på den här typen av dokument.

Så får du ett läkarintyg för visum

Börja med att boka in en tid på en klinik som kan ge dig läkarintyg visum. Det är bra att göra detta i god tid så att du har alla dokument för resan på plats. Du kommer att få fylla i ett formulär med frågor. Hur detta ser ut beror på det land som du ska resa till.

Det är också viktigt med provtagning. Du måste kunna visa att du inte har sjukdomar som tuberkulos för att få resa in i vissa länder. Då kan det också krävas en lungröntgen. På kliniken får du hjälp med alla tester som krävs och det intyg som du måste kunna visa upp.

När behövs läkarintyget?

Det är inte alltid som det krävs ett läkarintyg för en resa. Men om du ska få visum för en längre vistelse i landet är det högst troligt att du kommer att behöva detta intyg. Det betyder alltså att en längre häst-resa där du kommer att bo flera månader i landet kan innebära att du ska ha ett intyg.

Om du ska jobba med hästar utomlands är det också mycket troligt att du kommer att behöva läkarintyget. Det här kravet ställs till exempel om du ska jobba i ett stall i USA. Detsamma gäller om du kommer att stanna en längre tid för att studera hästar och ridning.

Hur fungerar det med vaccinationer?

När du ska resa utomlands för att studera eller jobba med hästar är det viktigt att du ser över regler för vaccinationer. Det här kan du få hjälp med då du får ett läkarintyg för visum. Kliniken som kan ge dig intyget vet också vad som gäller för vaccinationer.

Men kliniken kan ju inte veta allt om din bakgrund och det är viktigt att du har ordning på dina vaccinationskort. Leta upp dessa innan du går till läkarkliniken för ditt intyg. Då blir det lättare att gå igenom vad du redan har och vad du eventuellt måste komplettera med.

Om du måste ta nya vacciner är det inte säkert att du kan få dessa samtidigt som du får läkarintyg för visum. Det kan vara så att du måste gå till en vaccinationsklinik först. Det här bör dock inte vara särskilt komplicerat. Kliniker som ger intyg för visum brukar veta precis var du kan få hjälp med vaccination på kort tid.

Vad kostar läkarintyget för ditt visum?

Vad det kommer att kosta med läkarintyg för visum beror på vad du behöver testa och undersöka. En enklare undersökning brukar kosta omkring tusenlappen. Det kan bli lite mer än så om du till exempel behöver genomföra en lungröntgen.

9 Oct 2020