I vårt stall kan vi likvidera aktiebolag själv!

Vad händer då flera företagsekonomer möts vecka efter vecka i stallet? Det blir en massa ridning och hästskötsel förstås men intressant nog så blir det också en hel del prat om ekonomiintresset. Entreprenörer som rider hjälper varandra med saker som hur man kan likvidera aktiebolag själv och annat som inte har mycket med pållarna att göra!

/luft_i_dack.jpg

Likvidera aktiebolag i stallet

I ett stall där det finns många som driver egna bolag och som har ett stort intresse av företagsamhet så kan hästtjejer lagerbolag och sånt. Det här blir ett naturligt samtalsämne då fokusen inte alltid är på själva ridningen.

Det är som regel väldigt socialt i stall. Man kommer inte undan stunderna då det blir möjligt att prata om mer än själva träningen. Så är det ju inom alla sporter. Men det blir ju lite extra spännande när många av de vuxna som kommer för att rida på fritiden har intresse av företagsamhet.

Hjälpen för företag finns i vårt stall

I vårt stall har det blivit helt naturligt att vi då och då ger varandra råd och pratar om hur det går på jobbet. Om någon behöver hjälp med att likvidera aktiebolag så finns den hjälpen roligt nog i vårt stall.

Det här är ju inte vad man tänker sig om ett stall där ungdomar och vuxna tar kurser för att njuta av ridningen. Men så kan det bli och det är ju helt okej. Vi har skojar lite om att utöka verksamheten med rådgivning men så kommer det inte att bli.

Även om det är intressant och kul med företagsekonomi så kommer vi ju till stallet för att rida och sköta om hästar. Det är det som står i fokus och därför öppnar vi ingen rådgivning för företagare på stallkontoret!

2 Oct 2022