Vad händer med hästarna om det blir likvidation?

Ett stall och ridskola som inte sköts på rätt sätt riskerar som alla andra verksamheter att gå i konkurs. En konkurs är samma sak som likvidation fast den är inte frivillig. Den tvingas fram då bolaget inte sköter sig. Men vad händer med hästarna om det blir likvidation?

Vid likvidation får hästarna kanske flytta

Om det är så att det inte är ridskolan som äger hästarna kanske det blir så att de får flyttas då stallet kan komma att säljas under en likvidation. Men när hästarna tillhör ägaren av bolaget som går i konkurs är det så att de ses som en tillgång som nu tillhör ett konkursbo.

Det kan låta lite märkligt för vi tänker ju oss inte hästar som en tillgång på samma sätt som pengar och möbler är. Men i detta scenario är hästarna alltså en tillgång som kommer att omhändertas av en juridisk person som företräds av en konkursförvaltare.

Konkursförvaltaren ska få in pengarna som fattas

Det som händer vid en likvidation som är en konkurs är att konkursförvaltaren måste omvandla de tillgångar som finns till pengar. Detta för att de som stallet är skyldigt pengar ska få sina betalningar.

Det här kan ske på lite olika sätt. En konkursförvaltare kan låta stallet drivas vidare tills man finner en köpare som går in och tar över. Eller så kan man välja att sälja av hästarna för att få in pengarna snabbare.

Det går ju inte att avsluta en konkurs innan all egendom som ingår i bolaget som kursar har sålts så att de bara existerar som pengar. Det betyder att risken för att hästarna kommer att säljas är mycket stor och då är deras tid som ridhästar på ridskolan antagligen över.

Möjligheterna att påverka utgången

Då det börjar talas om likvidation av bolaget som driver stallet och ridskolan är det dags att se på lösningar som kan vara bra för hästarna. Kanske finns det personer som kan gå in och köpa upp verksamheten som inte fungerar.

På så vis kan det gå att driva stallverksamheten vidare och låta hästarna bo kvar. Både de som hyr in sig och de som ägs av ridskolan. För elever som tar ridlektioner på ridskolan kan det här upplevas som otroligt viktigt. Tanken om att hästarna ska säljas och försvinna vidare i Sverige är ju inte roligt.

Det gäller att agera i tid

När konkursen redan är ett faktum är det svårt att göra något åt saken. För att undvika en likvidation där hästarna hamnar på olika ställen utan att ni som engagerar er i stallet har något att säga till om är det viktigt att göra det ni kan tidigt.

Om verksamheten inte fungerar och går på minus är det dags att tänka om. Kanske till och med att anlita en konsult som kan ge råden som krävs för att vända skutan, förlåt stallet förstås!

27 Jun 2021